Last Minute | Inzerce zdarma | Reality R7 | Podolí | Metro Praha | Trasy metra |

Smluvní ujednání Hyperchat.cz

I.

Smluvní ujednání upravuje užívání služeb poskytovaných subjektem Mgr. Bc. Milan Mikeš (dále jen „Poskytovatel“)

Následující text je "Smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených internetových stránek zavazuje dodržovat pravidla níže uvedená (dále jen „Smluvní ujednání“). V případě porušení jakéhokoli Smluvního ujednání kterýmkoli uživatelem (dále jen Uživatel) může Poskytovatel uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

II.

Smluvní ujednání vymezuje způsob resp. pravidla užívání internetových stránek www.hyperchat.cz (dále jen „Stránky“):

1) Stránky slouží k on-line diskutování resp. chatování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, atp.

2) Uživatel smí Stránky používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky, Evropské unie a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do Stránek a odstranit kterékoli zprávy. Toto může Poskytovatel učinit i prostřednictvím třetí osoby.

3) Uživatel bude na Stránkách dodržovat pravidla slušného chování, zejména nebude jakýmkoli způsobem urážet ostatní uživatele.

4) Uživatel nesmí Stránky využívat ke komerčním ani jiným podobným účelům uveřejňováním názvů jiných internetových stránek, firem, emailů a jiných údajů, pokud se na tom s Poskytovatelem písemně nedohodne.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za obsah vložený Uživateli.

6) Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody, které by Uživateli vznikly.

7) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, a to i bez předchozího upozornění. Aktuální smluvní ujednání je umístěné na Stránkách.

 
Web o zateplení

Informace o zateplení, dotacích na zateplení a bezplatná poradna.


© 2008 HyperChat.cz. Všechna práva vyhrazena.

Hyperchat doporučuje: Nejlevnější povinné ručení online na 9.cz. Prodej domén |
Domény na prodej | Otop.cz | Pean.cz - rybarsky web | Staveni.cz - vše o stavění | Zooweb.cz - inzerce pro zvířata | Obec Římov . | Zateplení